winter1.jpgwinter2.jpgwinter3.jpgwinter4.jpgwinter5.jpgwinter6.jpgwinter7.jpgwinter8.jpg

Je třeba zrušit privilegia bohatých!

Zrušme stropy pro placení pojistného na sociální zabezpečení, obnovme solidaritu, zvyšme příjmy státního rozpočtu a snižme tak deficit na důchodovém účtu! Takový je opakovaný návrh poslanců KSČM.

 Jak jednoduché - jde jen o to, aby bohatí platili sociální pojištění podle výše svého příjmu. Poslanci v čele s místopředsedou sociálního výboru sněmovny Miroslavem Opálkou požadují návrat před rok 2008 -vyměřovací základ nebude mít žádnou horní hranici a dopadne na všechny poplatníky pojistného bez rozdílu. Nyní platí, že zaměstnanci nebo OSVČ, pokud mají příjem nad hranicí maximálního vyměřovacího základu (48násobek průměrné mzdy), odvádějí ze své hrubé mzdy pojistné pouze z maximálního vyměřovacího základu bez ohledu na to, zda tuto hranici překročili o 1 Kč nebo o desítky či stovky tisíc Kč. Lidé s vysokými příjmy tak vlastně odvádějí celkově menší procentní podíl z příjmů než ti, kteří maximální vyměřovací základ nepřekročili.
Opálka si velké iluze o přijetí předlohy nedělá, ale tvrdí, že »je třeba konfrontovat vládu vzhledem
k jejím postupům, a to např. s tím, že nechce valorizovat
v plné výši tři roky důchody, a tak je vlastně sníží definitivně.
Je třeba ukázat, že tyto peníze někam plynou. Poslední případ Dopravního podniku Praha ukazuje,
jak velké padáky tam jsou - a to jsou peníze, ze kterých nikdo už sociální zabezpečení neplatí.« Nezapomeňme ani na horentní odměny úředníků na ministerstvech…

Zvyšme míru solidarity

O kolik korun zastropováním státní rozpočet přichází? MPSV při změně zákona odhadovalo, že v r. 2008 půjde o 5 mld., dnes připouštějí 8 mld. Kč. »Nikdo se o tom nechce bavit a nikdo není ochoten uvolnit podklady, abychom zjistili, o kolik peněz skutečně jde. Proto je mi bližší výpočet odborů - že může jít dnes až o 18 mld. Kč,« zdůraznil Opálka, jenž je opavským kandidátem do Senátu. Řečeno natvrdo: Kdyby bohatí neměli privilegia, nemusela by vláda šetřit na penzích. A kolika lidí se stropy týkají?
Může jít o 40 nebo až 60 tisíc, což na první pohled není moc. Ale jde o lidi, kteří žijí už zcela mimo realitu většiny občanů. »Bohatí mají nyní dvě zvýhodnění.
Jednak jiný přepočet důchodů (zvýšil se princip zásluhovosti) a navíc ještě stropy (na sociální, ale i na zdravotní pojištění),
« připomněl Opálka.
Zavedením maximálního vyměřovacího základu byla snížena nejen míra solidarity, ale též byly sníženy příjmy státního rozpočtu určené na sociální transfery, což je v období hospodářské krize ještě více protismyslné. Připomeňme závěrem, že ve sněmovně už nějaký čas leží i návrh KSČM na zrušení stropů zdravotního pojištění, jehož projednávání koalice stále odsouvá.