winter1.jpgwinter2.jpgwinter3.jpgwinter4.jpgwinter5.jpgwinter6.jpgwinter7.jpgwinter8.jpg

Potřebuje ČR důchodovou reformu?

Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi nejdříve poděkovat za pozvání na tento seminář i za možnost vystoupit. Je těžké vyjádřit ve dvou minutách stanovisko strany, dopřejte mi proto toleranci ve vyjádření, že nikdy neexistuje jen jeden směr řešení.

KSČM prosazuje státní důchodový pilíř jako základ, který solidně - nad životním minimem - zajistí každého občana na stáří. Další pilíře chápeme jako dobrovolnou nadstavbu, do které je již dnes zapojeno na 4,5 milionu spoluobčanů. Posílení příjmů kapitálovému nebo zaměstnaneckému spoření na úkor státního solidárního systému opt-outem je pro nás nepřijatelné.

Naše koncepce vychází z toho, že od roku 1926 je v systému využívána jeho regulační schopnost. Reforma tedy probíhá permanentně. Je proto mýtem hovořit, že ještě neproběhla. Pojem »reforma důchodů« se dnes doslova stal fetišem k vyřešení téměř všech problémů!

My jsme přesvědčeni, že zásadní je stanovení konsenzuálního sociálního cíle a následně hledání cest k jeho naplnění. A v tom se naše odborné pohledy rozcházejí. My se nedíváme na prognózu technokraticky lineárně, ale vnímáme složitost nerovnoměrného vývoje a sociální systém jako celek.

Nezpochybňujeme nepříznivý demografický vývoj. Ale upozorňujeme také na to, že v ČR bylo zprivatizováno majetku asi za tři tisíce mld. Kč a velké peníze odtekly různými tunely. Že se zde propere ročně na 150 mld. v šedé ekonomice, že veřejné finance jsou ochuzeny o nehorázné korupční všimné u veřejných zakázek. A také, že roste produktivita práce atd. A důchodový systém? Ten byl a je nadále zatěžován různými výdaji či výpadky příjmů.

Na řešení nezaměstnanosti to byly slevy na odvodech a zejména předčasné důchody. Mimochodem těch přibylo jen za rok 2009 téměř 50 tisíc! I tímto způsobem také vzniká deficit důchodového účtu.

Podpoře podnikání slouží nižší odvody OSVČ i nelegální švarcsystém. Zvýšení příjmů vyvolených pomohly stropy na odvody. Závažné je i dlouhodobé dotování deficitu tvořeného důchody příslušníků ozbrojených složek při jejich propojení s ČSSZ na důchodovém účtu, ale i neplacení státu za náhradní doby či nevýběr vyměřeného důchodového pojištění (přibližně 60 mld. Kč a umořené pohledávky). Deficit na důchodovém účtu vzniká zcela mimo důchodový systém!

Další »sekeru zaťal« i Ústavní soud, který se vlámal do hodnocení stupně solidarity, aniž by předem vyhodnotil stupeň zásluhovosti u mezd, platů a odměn.

Toto vše nemůže dlouhodobě utáhnout žádný takovýto kvazipojistný systém. Proto je logické jeho převedení zpět na systém zabezpečovací.

KSČM bude i nadále požadovat zrušení té legislativy, která snížila výběry, a budeme požadovat – konečně - zřízení účtu ke zhodnocování přebytků a dalších příjmů z dividend, privatizace a určených daňových výnosů. Dále k udržení solidarity chceme do státního pilíře přesměrovat státní podporu kapitálovému spoření, která nemá nikde ve světě obdobu.

Nezlepší-li se demografický vývoj, je potřebné posílit státní pilíř o příjmy vybírané na státní politiku zaměstnanosti v době, kdy výrazně poklesne počet ekonomicky aktivních občanů, a také je potřebné přistoupit ke zvýšení sazeb na odvody. Když bude národ nadále vymírat, musí si za toto zvrácené pohodlí nová generace i více zaplatit. K tomu již přistoupili např. v SRN.

My nechceme zodpovědnost státu a občanů nahrazovat agresivní reklamou na prodej jakýchsi novodobých odpustků, na které sociálně potřební prostě nemají dostatečné příjmy, a příjmově lépe zabezpečeným má stát ještě přidávat. To je nestandardní podpora státu jednomu segmentu podnikání, a to na úkor solidárních přerozdělovacích procesů.

KSČM se nebrání diskusím, ale je připravena nést politickou zodpovědnost jen za taková rozhodnutí, která neuvrhnou většinu spoluobčanů do bídy a nerozvrátí důchodový systém ČR.

Vystoupení Miroslava Opálky, stínového ministra KSČM pro resort práce a sociálních věci a poslance PČR, na odborném semináři "Potřebuje ČR důchodovou reformu?", který se uskutečnil ve středu 9.června 2010 v prostorách Senátu PČR.