winter1.jpgwinter2.jpgwinter3.jpgwinter4.jpgwinter5.jpgwinter6.jpgwinter7.jpgwinter8.jpg

Petr Braný k projednávání II. pilíře ve Sněmovně

Stojíme před zase závažným reformním krokem v penzijní reformě a je to krok těžce vratný. Je to krok nevratný. Takže třeba doby odchodu do důchodu - tady si dovolím říct svůj názor - kyvadlo dějin se sune doleva v České republice, ať někteří brzdí sebevíce, a po příštích volbách se toto dále chce změnit - doby odchodu do důchodu. Ale přijmeme-li druhý pilíř, smlouvy třetích subjektů a celou změnu z hlediska bankovního sektoru a penzijních fondů, je to krok velmi těžce vratný. Tak na to bych chtěl upozornit při tom stachanovském snažení, kterému jsme podlehli v tomto letním měsíci.

Druhá poznámka je, že když jsme tady byli v prvém čtení v rozpočtovém výboru, tak trochu mi to připomíná, ta rozprava, ale to bych ještě snižoval pořady mistra Donutila, Zeptejte se mě, na co chcete, já vám, na co chci, odpovím, většinou ani odpověď nebyla. Tam jde o to, že za prvé my říkáme, že je to kvůli demografickému vývoji, ale na otázku, proč se tam nepočítá s produktivitou práce, tak odpověď není v podstatě. Pořád se jenom počítá, kolik nás bude za 30, 50 let. Já jsem na výboru řekl, že jeden prognostik mi řekl, že prognózy se nedělají pro to, jak to bude vypadat, ale pro to, aby měla vládnoucí vláda vždy nějaký jeden z argumentů, proč tak činí. ***

A další poznámka, odpověď na to též nebyla. Proč my jsme 8 až 8,5 % v nákladech na penzijní systém z HDP a v Evropě je 12 až 14 %? Z toho systému nám samozřejmě vypadávají za prvé určité propady OSVČ, kde se to pohybuje v rozdílu asi 100 % proti zaměstnancům, možná ještě více vlastně, ale zejména studující, nemocní, nezaměstnaní, ti z toho systému vypadávají a to je to nižší procento. Takže zase tady ta sociální oblast. Zejména proto, vedle obrany, v zájmu republik byla vytvořena vláda a stát, aby řešily zejména tu sociální oblast, a my ji tady přece jenom držíme na spodní hranici i ve srovnatelných rozpočtech evropských zemí. Také na to nebyla nějaká větší reakce.

Zároveň ty propady. Neudělala se ta analýza. Například dlouhodobě více než 60 mld. nevybráno na sociálním odvodu z firem a je to bráno jako daňový nedoplatek. Já tomu rozumím, ale jestli je od zaměstnance vybráno, ale neodvede to ten podnik, ta firma, tak je to na hranici zpronevěry, to by se mělo řešit jinak, a ne že je to určitý daňový delikt, který se zase řeší jiným způsobem. Já tady nechci nic kriminalizovat, ale je tu tento problém a mělo by se to řešit. Možná ministr financí poví, že se to řeší a bude řešit v jiných úpravách.

A ještě k transformačním nákladům. Zatím všude, kde se to pokusili zavést anebo to zavedli a ještě to nezrušili, tak mají do 2 % HDP, což je u nás těch 60 až 75 mld. korun. Tam ředitel z Ministerstva financí v rozpočtovém výboru uvedl, že tak 27 až 28 mld. Jinak ten tisk to vůbec nijak nevyjadřuje, jaký bude tento transformační náklad, a víme, že z toho DPH, když se zadaří, tak bude nějakých 20 mld. Takže je to v této oblasti též určitý propad z hlediska finančních nákladů na celou transformaci a bude se to muset dorovnávat. A když víme, že z 28 % sociálních odvodů jsou 8 % pozůstalostní a invalidní důchody, a tam se ta procenta snižují, tak je logické, že se to bude muset doplňovat, že perpetuum mobile zde nebude.

Já už o tom dál nechci hovořit. Návrh zatím nedávám, nehlásím se do podrobné rozpravy, protože jsem ho dal v prvém čtení a byl zamítnut návrh na zamítnutí. Vím, že z hlediska již přihlášených kolegyň a kolegů se k tomuto vrátíme a bude i tento návrh podán. Nebyl-li by podán, tak samozřejmě se přihlásím též do podrobné rozpravy.

Takže jestli pan ministr ještě na něco zareaguje, budu mile potěšen. Děkuji.