winter1.jpgwinter2.jpgwinter3.jpgwinter4.jpgwinter5.jpgwinter6.jpgwinter7.jpgwinter8.jpg

Stručná argumentace k přijaté důchodové reformě a zavedení II. pilíře

Tři pilíře důchodového systému:

Dle stávající podoby důchodové reformy má být stávající důchodový systém ČR od ledna 2013 třípilířový.

Číst dál: Stručná argumentace k přijaté důchodové reformě a zavedení II. pilíře

Jaký je názor KSČM na změnu systému valorizace důchodů?

Tuto otázku dostáváme opakovaně, často i od lidí, kteří podlehli tvrzení vlády o tom, že je nutné ještě více šetřit na důchodcích, bez ohledu na to, že právě na ně dopadá zejména zvyšování DPH nejvíce. S tím ale KSČM zásadně nesouhlasí, a nemá proto důvod předkládat alternativní návrh k vládnímu návrhu, podle něhož má být na tři roky v zákoně změněn valorizační vzorec výpočtu důchodů.

Číst dál: Jaký je názor KSČM na změnu systému valorizace důchodů?

Vládní manipulace a lži

Vláda urychleně předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o důchodovém pojištění (tisk č. 659), ve které navrhuje snížení valorizací důchodů. Tento návrh odhaluje její předchozí manipulace či lži. Vždy totiž bylo řečeno, že důchodová reforma se nedotkne stávajících důchodců a osob v předdůchodovém věku.

Číst dál: Vládní manipulace a lži

Negativní demografický scénář neznamená penzijní opt-out

V pátek 9. prosince uspořádat thinktank CESTA tiskovou konferenci, na níž zveřejnil své dva návrhy penzijní reformy pro ČR. Součástí obou návrhů byla i demografická prognóza vývoje ČR do roku 2100 zaměřená především na vývoj poměru počtu osob v produktivním věku a počtu osob v důchodovém věku při různých variantách vývoje plodnosti a migrace.

Číst dál: Negativní demografický scénář neznamená penzijní opt-out

Zavádějící grafy o růstu počtu důchodců

Často slyšíme varování, že vzhledem ke stárnutí populace je současný důchodový systém neudržitelný, protože počet důchodců trvale poroste. Někdy jsou tyto zprávy podloženy grafy zachycujícími vývoj počtu důchodců připadajícího na 100 pracujících.

Číst dál: Zavádějící grafy o růstu počtu důchodců

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného

Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing. Jaromírem Drábkem ukazuje, že jeho klíčovým prvkem je oslabení průběžně financovaného důchodového pojištění, které dnes pro převážnou většinu obyvatel představuje jedinou jistotu výplaty pravidelného důchodového příjmu pro život ve stáří ve výši, kterou i Ústavní soud shledal jako sociálně přiměřenou a umožňující důstojný život.

Číst dál: Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy