winter1.jpgwinter2.jpgwinter3.jpgwinter4.jpgwinter5.jpgwinter6.jpgwinter7.jpgwinter8.jpg

Jaký je názor KSČM na změnu systému valorizace důchodů?

Tuto otázku dostáváme opakovaně, často i od lidí, kteří podlehli tvrzení vlády o tom, že je nutné ještě více šetřit na důchodcích, bez ohledu na to, že právě na ně dopadá zejména zvyšování DPH nejvíce. S tím ale KSČM zásadně nesouhlasí, a nemá proto důvod předkládat alternativní návrh k vládnímu návrhu, podle něhož má být na tři roky v zákoně změněn valorizační vzorec výpočtu důchodů.

My s takovýmto řešením nesouhlasíme z několika důvodů. Za prvé, rozpočtovou stabilizaci důchodového účtu nechceme řešit na straně výdajů, ale na straně příjmů. Proto jsme předložili návrh zákona na zrušení stropů na odvody. A pokud stát řeší nezaměstnanost na úkor solidárního důchodového pojištění (k 31. 12. 2012 bylo v předčasných důchodech 501 789 důchodců!), musí z daní toto pojištění dotovat, jak tomu bylo doposud. Jen za rok 2011 přibylo 86 146 důchodců a jejich výpadek v roce 2012 činí cca 17,5 miliard Kč. Nezaměstnanost přece nelze řešit na úkor snížení reálné výše důchodů a tím snižování životní úrovně důchodců.

Za druhé, jde o nespravedlivý přístup k řešení stabilizace veřejných financí. Občanům s vyššími příjmy se mzdy -základ pro zdanění - snižovat nebudou, ba naopak ročně porostou. Jen se na tři roky zvýší daň z příjmů fyzických osob u příjmů, které překročí 100 000 Kč o sedm procent. A pak se vše vrátí do »normálu«. Kdežto dopad na důchody bude tvrdý a trvalý! Nižší valorizací dojde ke snížení nominální i reálné výše důchodů a ztráty se budou kumulovat a přenášet trvale do dalších let a budoucí valorizace budou vycházet z nižších a nižších základů oproti současnému právnímu stavu.

Toto dokládám propočtem na příkladu průměrného starobního důchodu bez souběhu s dalšími důchody. Ztráta za první rok činí 3264 korun, za druhý rok 5520 korun, za třetí 7512 korun. Za ony tři roky tak ztratí důchodce v důsledku změny valorizačního vzorce 16 296 korun. Ale to není konec. Tato ztráta se promítne nominálním propadem i po oněch třech letech. To znamená, že za čtvrtý a další rok důchodce ztratí vždy 7512 korun. A tak kumulovaně půjde o propad 31 320 korun za pět let a 68 880 korun za deset let. A to nepřičítám kumulovanou ztrátu na nižších valorizacích vzniklých sníženým základem.

A za třetí, důchodci již jednou, v devadesátých letech, platili transformaci ekonomiky snížením reálné výše důchodů propadem na 75 procent. S dalším takovýmto řešením nesouhlasíme. Základní přístupy KSČM k důchodové reformě, které jsme uplatnili v roce 2006, platí. Reálnost tohoto řešení propočítali nezávislí ekonomové. Jde však o komplexní řešení, neboť problémy s ufinancováním důchodů stojí především mimo jeho systém.

Jde o nespravedlivý přístup k řešení stabilizace veřejných financí. Občanům s vyššími příjmy se mzdy - základ pro zdanění - snižovat nebudou, ba naopak ročně porostou.