winter1.jpgwinter2.jpgwinter3.jpgwinter4.jpgwinter5.jpgwinter6.jpgwinter7.jpgwinter8.jpg

Kdo jsme

Od roku 2013 bude občanům nabídnuto, aby se zavázali k pravidelným odvodům do II pilíře důchodového systému tvořeného soukromými penzijními fondy. Z tohoto systému nebude možné vystoupit. Čerpání důchodu bude možné pouze formou penze, a to buď doživotně, nebo po dobu 20 let...

Za vklady občanů v tomto II. pilíři neponese nikdo žádné záruky, občané tak ponesou veškerá rizika sami. To vše na pozadí nejistého ekonomického vývoje ve světě. Sliby zhodnocení úspor v privátních fondech jsou nevěrohodné a na tento systém doplatí nízkopříjmové i středněpříjmové skupiny obyvatel ČR.

V podstatě jde o systémovou změnu – částečnou privatizaci státního důchodového pilíře, který se oslabí o vyvedené prostředky do nově zřízeného II. pilíře. Principem navrhované reformy je možnost vyvedení 3 % ze sociálního pojištění na účet v penzijním fondu. K těmto 3 % je nutné ze mzdy přidat další 2 % vlastní. O tato 2 % si tak ale v produktivním věku nenávratně snížíme svoji mzdu. 

Vláda hodlá chybějící peníze v 1. pilíři doplnit zvýšením DPH. Současný systém penzijního připojištění je transformován na III. doplňkový pilíř. To vše posílí ekvivalenci bohatých a sníží míru solidarity středních vrstev a chudých.II. pilíř nemůže být zaváděn na úkor průběžného pilíře a musí být dobrovolný a nezávislý na podpoře státu. Realizace vládního záměru jen povede k destabilizaci státního průběžně financovaného důchodového systému a k jeho částečné privatizaci.

Pokud vláda tvrdí, že současný státní průběžný solidární pilíř je neufinancovatelný, zapomíná, že za jeho problémy stojí zaváděná opatření a neuvážená rozhodnutí, jako například zavedení stropů, které připravují důchodový systém ročně o cca deset miliard korun. Jedině silný státní průběžně financovaný solidární důchodový systém může uspokojivě zajistit potřeby každého poctivě pracujícího člověka.

Za těchto okolností vyzýváme všechny občany České republiky: Bojkotujte ve vlastním zájmu vstup do nového II. pilíře důchodového systému! Nepodlehněte reklamě a dobře zvažte, co je skutečnou jistotou na stáří!

Stejný názor sdílí odborové centrály, zástupci seniorů i řada odborníků, ekonomů a politologů. Neúspěch plánu současných elit na vyvedení prostředků ze systému státních penzí ve prospěch finančního kapitálu usnadní budoucí zastavení nedomyšlených reforem, vedoucích k rozvratu základních funkcí státu a předejde nepřiměřeným rizikům pro občany do budoucnosti.